رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه

دكتر لیلا هاشمیان
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار زبان و ادبیات فارسی
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/hashemian
تلفن:  38380702 - 081
تلفن داخلي:  404
آدرس:  همدان – دانشگاه بوعلي سينا - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 8
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند