مدیر اداره همكاريهاي علمي و بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني

دكتر یوسف آرام
تحصیلات:   دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار زبان شناسی همگانی
ایمیل:  youssefaram@gmail.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/aram
تلفن:  08138273001
تلفن داخلي:  414
آدرس:  همدان – دانشگاه بوعلي سينا - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 18
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند