کارشناس همكاريهاي علمي و بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني

سمیه کریمپور
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
تلفن:  38383001-081
تلفن داخلي:  414
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 17
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند