کارشناس روابط عمومی و مسؤول دفتر مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

بلال نوروزی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  38381243-081
تلفن داخلي:  500
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 15
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند