مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر حسن علی عربی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار علوم دامی (تغذیه دام)
ایمیل:  h_aliarabi@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/aliarabi/
تلفن:  38381243-81-98+
تلفن داخلي:  500
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند