مسؤول سمعی بصری روابط عمومی

منصور حسن الفت
تحصیلات:  دیپلم
تلفن:  9 - 38381601 - 081
تلفن داخلي:  377
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه همکف - اتاق 18
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند