نحوه رزرو میهمانسرا

 

1- تنظیم درخواست اسکان با مشخصات (تاریخ اقامت، تعداد نفرات، شماره همراه، شماره فاکس) از طریق ستاد رفاهی دانشگاه مربوطه.

2- ارسال درخواست اسکان به شماره 38380802-081

3- پس از دریافت جواب مثبت از مدیریت میهمانسراهای دانشگاه بوعلی­ سینا، واریز هزینه اسکان به شماره حساب 5652189945 بانک ملت با شمارۀ شبای IR03012/000/000/000/5652189945 و شمارۀ کارت 6104337849181738 از شناسۀ واریز  2801112 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بوعلی سینا  و ارسال فیش بانکی به شماره 38380802-081

4- دریافت معرفی ­نامه از مدیریت میهمانسرای دانشگاه بوعلی­ سینا جهت اسکان در میهمانسرای موردنظر.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند