ارتقاء ارتباطات و سطح علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان، هدف اصلی راه اندازی مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا است

ارتقاء ارتباطات و سطح علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان، هدف اصلی راه اندازی مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا است


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر یعقوب محمدی فر، رئیس دانشگاه بوعلی سینا تصریح کرد: ارتقاء ارتباطات و سطح علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، هدف اصلی راه اندازی مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا است.

دکتر یعقوب محمدی فر، رئیس دانشگاه بوعلی سینا در افتتاحیه مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه گفت: افتتاح این مرکز از ایده های جدیدی است که در جهت ارتقاء ارتباطات و سطح علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه به آن نیاز داریم.

وی افزود: امیدواریم گشایش این مرکز منشاء حرکت های علمی مؤثر برای دانشگاه باشد.

محمدی فر ضمن تشکر از دکتر سودمند افشار برای برعهده گرفتن مسؤولیت انجام این کار گفت: موفقیت این مرکز، موفقیت دانشکده هایی همچون علوم انسانی، علوم ورزشی، علوم اجتماعی، هنرومعماری و رشته های