استاد دانشگاه در غم فقدان مادر خود به سوگ نشسته است

استاد دانشگاه در غم فقدان مادر خود به سوگ نشسته است


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درگذشت مادر سرکار خانم دکتراشرف ترکیان تشییع: جمعه 22/1/93 ساعت 9 از مقابل بیمارستان سینا ترحیم: همان روز ساعت 15:30 تا 17:30 واقع در حسینیه عباسیه جولان

درگذشت مادر سرکار خانم دکتراشرف ترکیان
تشییع: جمعه 22/1/93 ساعت 9 از مقابل بیمارستان سینا
ترحیم: همان روز ساعت 15:30 تا 17:30 واقع در حسینیه عباسیه جولان
گفتنی است که سرکار خانم دکتر اشرف ترکیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی می باشد.
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه این مصیبت را به سرکار خانم دکتر اشرف ترکیان تسلیت عرض می نماید و برای آن نوگذشته، رحمت و غفران الهی مسئلت دارد