برنامه مرکز رشد وکارآفرینی دانشگاه جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مهارت افزایی

برنامه مرکز رشد وکارآفرینی دانشگاه جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مهارت افزایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، توانمندسازی، تقویت مهارت­های کسب و کار و قابلیت­های کارآفرینانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه و اشتغال­پذیری آنان و در ادامه برنامه های سال گذشته، اقدام به تهیه برنامه سه ماهه اول سال 98 مهارت افزایی ویژه دانشجویان در قالب 3 دوره و کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی) در قالب برنامه های ذیل نموده است:

تاریخ

نوع کارگاه