ثبت نام دوره دوم کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی

ثبت نام دوره دوم کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ثبت نام دوره دوم کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی اغاز شد

عناوین کارگاهها :

1- مهارت خودآگاهی (خودشناسی ) یک شنبه ها 14-12

2-  پیش از ازدواج (انتخاب همسر) در پایان دوره از افراد علاقمند تست های مرتبط گرفته می شود

3- کارگاه ویژه متاهلین ( ارتباط موثر ،حل تعارض ) روزهای چهارشنبه  17-13

4- کارگاه مهارت جرات مندی(اعتماد به نفس ) روزهای دوشنبه 14-12 و سه شنبه 15-17 افراد علاقمند با شماره 38381364 یا مرکز مشاوره دانشجویی مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :