شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی


 پیام رسان بله- کانال اخبار و اطلاع رسانی دانشگاه بوعلی سینا:  https://ble.ir/basuacir

 سایر پیام رسان ها: basuacir@

 

  پیام رسان بله- کانال رسمی پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- BASNA : 

https://ble.ir/scojob

 

پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا در سایر پیام رسان ها: scojob@

 

شبکه آپاراتwww.aparat.com/basu_ir

 

پشتیبانی از سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا- ویژه دانشجویان: https://ble.ir/BASU_CW_STD

در سایر شبکه های اجتماعی: BASU_CW_STD@

 

پشتیبانی از سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا- ویژه اساتید: https://ble.ir/BASU_CW

در سایر شبکه های اجتماعی: BASU_CW@

 

 

آدرس کوتاه :