آخرین اخبار

با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و در راستای اجرای بخشنامۀ شمارۀ (۳۷۴۸۹۹) مورخه (۱۳۹۹/۰۸/۲۷) ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره (254) مورخه (1400/01/18) فرمانداری شهرستان...

چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاورد ها