مسابقات قرآن و عترت ویژه بسیجیان شاغل در ادارات

مسابقات قرآن و عترت ویژه بسیجیان شاغل در ادارات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دستورالعمل دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیجیان شاغل در ادارات

دستورالعمل دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیجیان شاغل در ادارات

رشته‌ها:
مسابقات ویژه برادران و خواهران شاغل و همسران
1-قرائت تحقیق کل قرآن کریم
2-قرائت ترتیل کل قرآن کریم
3-حفظ 2 جزء اول قرآن کریم
4-تفسیر قرآن کریم سوره آل عمران بر اساس تفسیر برگزیده نوشته آیت‌ا... مکارم شیرازی
5-اذان ویژه برادران

مسابقات ویژه فرزندان:
1-قرائت 5 جزء آخر قرآن (به روش تحقیق) ویژه فرزندان پسر 15 تا 22 سال
2-حفظ جزء 30 ویژه فرزندان پسر و دختر 8 الی 12 سال
3-اذان ویژه فرزندان پسر 12 الی 15 سال
4-حفظ حدیث کساء با ترجمه ویژه فرزندان دختر 15 الی 22 سال
5-نقاشی‌های قرآنی ویژه فرزندان پسر و دختر زیر 8 سال

زمان و مکان برگزاری مسابقات:

ردیف

رشته

جامعه هدف

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

حفظ، قرائت و اذان

فرزندان پسر

یک‌شنبه

8/4/93

9 الی13 و

15 الی 18

خ مهدیه- شرکت توزیع برق- سالن اجتماعات و نمازخانه

2

قرائت، حفظ و اذان

برادران شاغل و همسران

دوشنبه

9/4/93

9 الی13 و

15 الی 18

خ مهدیه- شرکت توزیع برق- سالن اجتماعات و نمازخانه

3

قرائت و حفظ

خواهران شاغل و همسران و فرزندان دختر

سه‌شنبه 10/4/93

9 الی13 و

15 الی 18

خ مهدیه- شرکت توزیع برق- سالن اجتماعات و نمازخانه

4

تفسیر

خواهران و برادران شاغل و همسران

چهارشنبه 11/4/93

10 الی 11

مسجد بزرگ دانشگاه بوعلی سینا

5

حدیث کساء

فرزندان دختر

چهارشنبه 11/4/93

10 الی 11

مسجد بزرگ دانشگاه بوعلی سینا

6

نقاشی

فرزندان

دختر و پسر

پنج‌شنبه 12/4/93

9 الی13 و

15 الی 18

خ مهدیه- شرکت توزیع برق-