تمديد مهلت ثبت نام وام ويژه دوره دكتري

 
کد خبر: 10084    1396/04/19

مطابق آخرين اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويان ثبت نام وام ويژه دكتري تا 24 تيرماه 96 تمديد گرديد لذا دانشجوياني كه تاكنون موفق به ارائه مدارك لازم نگرديده اند حداكثر تا تاريخ فوق مجاز به ارائه مدارك لازم (مطابق با دو اطلاعيه قبلي سايت)به اداره رفاه دانشجويي مي باشند.
همچنين بنابراطلاعيه صندوق مهلت فوق به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.   

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند