همایش پیاده روی ویژه دانشجویان

 
کد خبر: 15587    1397/01/28

همایش پیاده روی ویژه دانشجویان توسط معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره دانشجویی و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برگزار می گردد.

زمان: جمعه 31/1/97 ساعت 8 صبح از مقابل سازمان مرکزی به طرف میدان عباس آباد و باغ دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند