شهریه دوره دكتري نوبت دوم (شبانه) سال 1397 دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 15750    1397/02/29

شهریه دوره دكتري نوبت دوم (شبانه) سال 1397 دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذيل مي باشد:

رشته هاي گروه آموزشي علوم انساني: شهريه كل 650 ميليون ريال

رشته هاي ساير گروه هاي آموزشي: شهريه كل 790 ميليون ريال 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند