حضور ارزيابان محترم منطقه 4 ورزش دانشگاه ها در دانشگاه بوعلي سينا

 
کد خبر: 6093    1395/10/17

حضور جناب آقاي دكتر صادقي و جناب آقاي دكتر طاهري، ارزيابان محترم ورزشي منطقه 4 دانشگاه ها، جهت بازديد و ارزيابي امكانات و فضاهاي ورزشي دانشگاه بوعلي سينا را خير مقدم عرض مي نماييم.

*****************************************

لازم به ذكر است كه طبق تقسيم بندي وزارت خانه متبوع، دانشگاه هاي استان همدان جزو منطقه 4 مي باشند كه بر اساس برنامه زمان بندي شده در تاريخ هاي 18 و 19 دي ماه جاري بايستي از سايت ها و امكانات ورزشي دانشگاه هاي مربوطه بازديد و ارزيابي به عمل آيد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند