قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون زبان TOLIMO روز پنجشنبه مورخ 95/10/23 دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 6140    1395/10/22

 1.ورود داوطلبان به سالن یک ساعت قبل از آزمون خواهد بود.

2.داوطلبان محترم آزمون زبان TOLIMO می بایست قبل از ورود به جلسه هرگونه گوشی موبایل و تبلت خود را به محل پیش بینی شده تحویل نمایند.

3.همراه داشتن هر گونه موبایل و تبلت در جلسه امتحان ممنوع و در صورت مشاهده تقلب محسوب می گردد.

4. ده دقیقه قبل از شروع امتحان در سالن ها بسته و از ورود متقاضیان جلوگیری خواهد شد. داوطلبان محترم می بایست تا پایان زمان رسمی اعلام شده در محل صندلی خود حضور داشته باشند.

5. با توجه به تأکید وزارت متبوع صدور کارت در روز آزمون به هیچ عنوان مقدور نبوده و از ورود داوطلبان بدون کارت به آزمون جلوگیری خواهد شد.

6.داوطلبان محترم می بایست علاوه بر کارت ورود به جلسه، کارت ملی همراه داشته باشند در غیر اینصورت امکان شرکت در جلسه را نخواهد داشت.

7.در صورت وجود مغایرت در کارت و برگه پاسخ، سریعاً مراتب را به مسئول سالن اطلاع دهید

8. آدرس محل برگزاری آزمون: همدان - چهار باغ پژوهش – دانشگاه بوعلی سینا سازمان مرکزی می باشد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند