اطلاعیه دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

 
کد خبر: 6588    1395/12/22

حسب مصوبه سيصدمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه، با توجه به گسترش استفاده دانشجويان، اساتيد و كاركنان از فضاهاي مجازي براي مبادله اطلاعات و تشكيل گروه هاي مجازي، بدينوسيله به اطلاع حوزه هاي ذيربط مي رساند كه استفاده از آرم دانشگاه و يا اختصار نام دانشگاه توسط گروه هاي خبري دانشجويي، انجمن هاي علمي، كانون ها و تشكل ها از طرف اساتيد، دانشجويان و كاركنان بدون اخذ مجوز قانوني از دانشگاه ممنوع بوده و عدم رعايت آن، پيامدهاي قانوني را بدنبال خواهد داشت.

 برای اخذ مجوز به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند