افتخاری دیگر توسط انجمن های علمی دانشجویی

 
کد خبر: 6589    1395/12/22

كسب ٤كرسي توسط هر چهار كانديد دانشگاه بوعلي سينا در دومين انتخابات كشوري مجمع شوراي مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور

1-متين علي بخشي فرد (شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم و مهندسي خاك) 
2- حميد عبدالملكي (شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مكانيك بيوسيستم ) 
3- حميد محمودي راد (شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي گياهپزشكي-بيوتكنولوژي-زراعت) 
4-  مهران سپيد دست (شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم و مهندسي آب) 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند