مرحله دوم اولين نشست گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه با معاونين آموزشي دانشكده ها و مديران گروه هاي آموزشي برگزارشد.

 
کد خبر: 6592    1395/12/24

مرحله دوم اين نشست كه به منظور هم انديشي با معاونين آموزشي دانشکده ها و مديران گروه هاي آموزشي درخصوص طرح مسائل ارزشيابي و رسالت گروه نظارت و ارزيابي عصر روز دوشنبه 23اسفند 1395 از ساعت 16 الي 18 در سالن جلسات فجر سازمان مركزي برگزار گرديد، دکتر حسن علي عربي رئيس دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه، دکتر افخمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر رضوانی مفرد رئيس گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه، اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و معاونين آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده هاي پيرادامپزشكي، شيمي، علوم پايه، فني و مهندسي و كشاورزي حضور داشتند.

در اين نشست پس از بيانات دكتر علي عربي رئيس دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه پيرامون اهميت نظارت و ارزيابي و رسالت گروه نظارت و ارزيابي، دكتر افخمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه بر توجه جدي به كيفي سازي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي تأكيد کردند. در همين راستا معاون محترم آموزشي دانشگاه رعايت انضباط اداري، پوشش كامل سرفصل دروس و ارزيابي مستمر دانشجويان را از مؤلفه هاي كيفي سازي برشمردند.

در ادامه دكتر رضواني رئيس گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه ضمن اعلام اهداف برگزاري اين نشست و برخي اقدامات صورت گرفته به منظور تغيير شيوه و كاربرگهاي ارزيابي موجود، به آيين نامه نظام نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري و نهادينه كردن ارزيابي دروني اشاره داشتند.

ادامه نشست به ارائه نظرات حاضرين در مورد ضرورت بازنگري فرم هاي ارزيابي و ارائه راهكارهاي مناسب اختصاص يافت و مقرر شد گروه هاي آموزشي پيشنهادات خود را براي اقدامات آتي به صورت مكتوب به گروه نظارت و ارزيابي ارسال نمايند.

لازم به ذکر است، مرحله اول اين نشست با حضور معاونين آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده هاي علوم انساني، علوم اقتصادي و اجتماعي، تربيت بدني و علوم ورزشي، هنر و معماري و دانشكده هاي اقماري در روز دوشنبه 9 اسفند سال جاري از ساعت 16 الي 18 برگزار شده بود. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند