راه اندازی سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 6820    1396/02/24

باتوجه به راه اندازی سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه ارائه درخواست اینترنتی و پیگیری انجام آزمایش های مربوطه به پروژه های تحقیقاتی وامکان پرداخت هزینه ها و دریافت جواب آزمایش ها فراهم می باشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

سامانه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بوعلی سینا 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند