تحویل گواهی مهارتهای زندگی ویژه کارکنان

 
کد خبر: 12089    1396/10/13

همکاران گرامی

جهت دریافت گواهی کارگاههای مهارتهای زندگی ویژه کارکنان از تاریخ 2/11/96 به مدت یک هفته از ساعت 12-8 به مرکز مشاوره به خانم رضائی والا مراجعه فرمایند .

خواهشمند است در زمان مربوطه مراجعه فرمایند . 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند