مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی ویزه پرسنل خوابگاهها را برگزار می کند

 
کد خبر: 16093    1397/05/15

مرکز مشاوره دانشجویی به هدف پیشگیری و مدیریت خودکش در محیط دانشجویی در صدد آموزش پرسنل خوابگاهها در روز سه شنبه 16/5/97 از 10الی 11:30در سالن جلسات خانه فرهنگ می باشد لذا حضور همکاران خوابگاهها ضروری می باشد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند