انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

 
کد خبر: 16443    1397/07/26

لیست اولیه ی کاندیداهای انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی پس از انجام استعلام اولیه به پیوست اعلام می گردد لازم به ذکر است که لیست فوق جهت رفع اشکالات احتمالی در ثبت نام ارائه می گردد و به منزله قطعیت تأیید صلاحیت ها نیست.

1- درصورت وجود هرگونه اشکال یا اعتراض به لیست پیوست لطفاً مراتب اعتراض خود را کتباً حد اکثر تا پایان ساعت اداری شنبه 97/7/28 به واحد انجمن های علمی دانشجویی خانه فرهنگ ارائه نمایید.

2- در راستای احترام به حقوق دانشجویان و سایر کاندیداها انجمن هایی که به حد نصاب(7 نفر) انتخابات نرسیده اند سامانه ثبت نام در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی http://farhangi.basu.ac.ir از ساعت 8 صبح روز شنبه 28 مهر تا ساعت 24 همانروز مجددا فعال خواهد شد لازم به ذکر است در این محدوده زمانی ثبت نام فقط از طریق سایت فوق امکان پذیر می باشد و سایر روش ها امکانپذیر نخواهد بود.

3- انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های اقماری نیز فقط در همان محدوده زمانی(ساعت 8 صبح روز شنبه 28 مهر تا ساعت 24 همانروز) فرصت ثبت نام خواهند داشت.

4- بدیهی است پس از انتشار لیست نهایی در تاریخ 30  مهرماه 1397 هیچ گونه اعتراضی قابل پذیرش نمی باشد.
                                                                       واحد انجمن های علمی دانشجویی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند