اطلاعیه مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه

 
کد خبر: 6391    1395/11/23

به اطلاع همکاران محترم غیر هیأت علمی که در دوره آموزشی آشنایی با مقررات و قوانین اداری ( کار تیمی، حل مسئله و مدیریت مشارکتی) شرکت نموده اند، می رساند گواهینامه های دوره مذکور آماده می باشد.

جهت دریافت گواهی نامه ها به دفتر آموزش کارکنان مراجعه فرمایید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند