اطلاعيه بيمه حوادث دانشجويي

 
کد خبر: 6750    1396/02/13

به اطلاع مي رساند: پيرو سنوات گذشته و مطابق مقررا ت وزارت علوم , تحقيقات و فن آوري كليه دانشجويان دانشگاه در سالتحصيلي جاري (96-95) تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي مي باشند.
در سالتحصيلي جاري شركت بيمه تجارت نو طرف قرارداد بيمه حوادث دانشجويي بوده و مطابق قرارداد فيمابين كليه هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث غير قهري را تا سقف مبلغ 50.000.000 ريال و همچنين پرداخت ديات نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث غير قهري را تا سقف مبلغ 200.000.000 ريال تحت پوشش خود دارد .
كليه دانشجويان حادثه ديده در طول مدت قرارداد (شروع قرارداد تاريخ 95/7/1 و پايان آن  تاريخ 96/6/31 ) مي توانند با مراجعه به اداره رفاه و خدمات دانشجويي و ارائه درخواست كتبي , معرفينامه استفاده از خدمات بيمه حوادث را دريافت نمايند.
نكات مهم :     

1- مطابق با مقررات بيمه مركزي حادثه ديده مي بايست جهت تشكيل پرونده حداكثر ظرف مدت 15 روز از وقوع حادثه معرفينامه دانشگاه را به شركت بيمه گر تحويل نمايد.      

2- مطابق با مقررات وزارت علوم همه ساله پرداخت حق بيمه حوادث دانشجويي از محل اعتبارات دانشگاهي تامين گرديده و دانشجويان معاف از پرداخت حق بيمه حوادث مي باشند.    

3- مطابق مفاد قرارداد حوادث فاقد شرط زمان و مكان مي باشد بدين معنا كه در هرجا و هر ساعت شبانه روز تحت پوشش بيمه مي باشند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند