اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه ریخته گری ذوب و مدل سازی

نام درس کارگاه ریخته گری ذوب و مدل سازی
کد درس 2114025
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز