اعضای هیات علمی

« بازگشت

بهینه سازی خطی 1

نام درس بهینه سازی خطی 1
کد درس 2014353
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز