اعضای هیات علمی

« بازگشت

بهینه سازی خطی پیشرفته 1

نام درس بهینه سازی خطی پیشرفته 1
کد درس 2014426
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز