اعضای هیات علمی

« بازگشت

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1

نام درس بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1
کد درس 2014436
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز