اعضای هیات علمی

« بازگشت

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته2

نام درس بهینه سازی غیر خطی پیشرفته2
کد درس 2014455
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز