اعضای هیات علمی

« بازگشت

رضا ایزدی

رضا ایزدی

رضا ایزدی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 1219193 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 نتیجه