آخرین اخبار

  کارگاه آموزشی نظری و عملی آشنایی با فتـوگرامتـری پهپـاد برگزار شد اکثریت شرکت کننده گان را دانشجویان بخود اختصاص دادند

سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸