فراخوان ثبت نام در شورای مرکزی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه   علاقه مندان از تاریخ 95/2/5  الی 95/2/12 به خانه فرهنگ ( دفتر کانون های فرهنگی هنری ) مراجعه نمایند. ...

چهارشنبه، ۵ دی ۱۳۹۷