Asset Publisher

بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکترعلیزاده - مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم - که در سفر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به همدان، ایشان را همراهی می نمودند، از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه دیدار و ساعاتی را به حضور در مرکز و صحبت با کارکنان و زبان آموزان و بررسی امور مربوط به ایشان اختصاص دادند.(25 اردیبهشت 97)