اعضای هیات علمی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی درکارخانه های فرآوری غذاهای دریایی 1412061 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/06/06 (10:00 - 12:00) 3973
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بهداشت وصنایع موادغذایی دریایی 1412051 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تجزیه خوراک دام وطیور 1413231 1 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تجزیه خوراک دام وطیور 1413231 1 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی وبیوشیمی موادغذایی2 1412037 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی وبیوشیمی موادغذایی2 1412037 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1