اعضای هیات علمی

محمدعلی ایزدی

محمدعلی ایزدی

محمدعلی ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلام عمومی 1223018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه