آخرین اخبار

    براساس جدیدترین  نظام رتبه بندی تایمز، برای رتبه بندی دانشگاه های جوان در سال ۲۰۲۰، دانشگاه بوعلی سینا  رتبه بین ۲۵۱-۳۰۰ در رتبه بندی جهانی و رتبه ۵ دانشگاه های جامع...

شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها