اعضای هیات علمی

مهدی سخایی نیا

مهدی سخایی نیا

مهدی سخایی نیا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابد قادری ارائه راه کار امنیتی برای کاربردهای ابری مبتنی بر ریزسرویس ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سعید قادری پیراقوم تشخیص ناهنجاریها در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک های مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
محمدهادی محمدی تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
نرگس نعمتی فرد استخراج اطلاعات از متن نظرآنلاین کاربران به کمک مدل سازی موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل و طراحی سیستم ها 2116091 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مهندسی نرم افزار پیشرفته 2116252 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کامپایلر پیشرفته 2116268 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مهندسی نرم افزار(نرم افزار) 2116094 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل و طراحی سیستم ها 2116091 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی نرم افزار پیشرفته 2116270 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1