اعضای هیات علمی

زهرا افضلی

زهرا افضلی

زهرا افضلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خوشقدم ابوالقاسمی تحلیل و بررسی درونمایه، گفت و گو و شخصیت در داستان های هارب من الایام و شیء من الخوف ثروت اباظه کارشناسی ارشد 1390/11/24
طیبه امیریان بازتاب ادبیات صوفیانه ایرانی در داستان های دهه 70و 80 نجیب محفوظ دکتری دانلود 1395/02/25
زینب بیگی بروجنی جامعه شناسی ادبی رمان «الطریق الطویل» کارشناسی ارشد 1390/11/24
جعفر جعفرزاده صورﺓ الآخر الإیرانی فی الشعر العربی (صورة الأمراء البویهیین فی شعر شعراء العصر العباسی نموذجاً) دکتری 1397/07/09
معصومه حاتمی آرا ترجمه ی "کتاب شرق النخیل" اثر بهاء طاهر بر اساس روش معنایی پیترنیومارک کارشناسی ارشد 1397/07/02
خدیجه حسینی تصویر دیگریِ ایرانی در شعرعربی (نمونه ی موردی: تصویر خاندان طاهریان در شعر شاعران عصر عباسی) کارشناسی ارشد 1395/11/13
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعوقبیان» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعقوبیان» بر اساس نظریه جرج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
علی خزایی اغرض بلاغی انشاء طلبی در نامه ها ، حکمت ها و یکصد خطبه دوم نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1394/08/19
محمد دارایی جامعه شناسی ادبی رمان «الارض» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/19
علامحمد روزبهانی أغراض بلاغی کاربرد أسماء اشاره در ده جزء اول قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/06/24
زهره سامنی معنا شناسی تاریخی وتوصیفی واژه "خوف "در قرآن کارشناسی ارشد 1395/07/07
نسرین عباسی بررسی و تحلیل رمان" الطنطوریه" اثر رضوی عاشور بر اساس نظریة روایتی ژرار ژنت دکتری 1396/03/03
محبوبه عزیزی بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد 1393/02/17
محمد کلاشی ویژگی ادبیات داستانی عربی کودکان در اثار کامل گیلانی (داستان های: اصدقاء الربیع، الفیل الابیض، شهرزاد بنت وزریر، فی غابه الشیاطین و حکایات بدر البدور) کارشناسی ارشد 1390/10/10
مهرانگیز مردانی تحلیل زمان روایی در رمان" العودة إلی المنفی" اثر أبوالمعاطی أبوالنجا بر اساس نظریه ی ژرار ژنت کارشناسی ارشد 1397/06/25
سیدعابدین نبوی رئالیسم انتقادی در رمان «الزلزال » أثر طاهر وطار کارشناسی ارشد 1393/12/23
نام درس