ارتقاء مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

در هشتمین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه که در بهمن ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء، آقای دکتر مجید منصوری (عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) و جناب آقای دکتر وحید کمالی (عضو محترم هیأت علمی فیزیک) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :