ارسال مدارک صلاحیت عمومی- پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

ارسال مدارک صلاحیت عمومی- پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه که در مهلت مقرر ثبت نام مشروط نموده اند، به اطلاع می رساند، این دانشجویان فرصت دارند حداکثر تا تاریخ 17 مهرماه 1398 مدارک لازم را جهت بررسی صلاحیت عمومی به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نمایند.

عدم ارائه به موقع مدارک مورد نیاز به دفتر هدایت استعدادهای درخشان منجر به تاخیر در ارسال مدارک به سازمان سنجش و در نهایت ممکن است منجر به ابطال پذیرش شود.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی، فرم بررسی صلاحیت عمومی و مدارک مورد نیاز به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://talent.basu.ac.ir/exceptions.aspx

 
آدرس کوتاه :