اطلاعیه شماره (دو) مرحله مصاحبه غیرحضوری آزمون دکتری 1400

اطلاعیه شماره (دو) مرحله مصاحبه غیرحضوری آزمون دکتری 1400


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه شماره 2 مرحله مصاحبه غیرحضوری (مجازی) آزمون دکتری 1400 در خصوص تاریخ برگزاری، شیوه ثبت نام، مدارک لازم صادر شد

 

اطلاعیه دانشگاه بوعلی سینا در خصوص مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1400

داوطلب گرامی اطلاعیه ذیل را با دقت بسیار و به طور کامل مطالعه نمایید.

مقدمه

با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات تکمیلی در کشور، در نظر گرفتن اصل برابری فرصت‌ها و اجرای عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو امری مهم و ضروری است. لذا، براساس آیین‌نامه ورودی دکتری (Ph.D.) و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ابلاغی معاونت آموزشی وزارت و در نظر گرفتن شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی حاضر برای تعیین روند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور تحقق عدالت در فرآیند ارزیابی و پذیرش و نیز هماهنگی بین عوامل اجرایی در دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده است.

 

 1. تعاریف
 • وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور
 • دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا
 • شورا: شورای دانشگاه بوعلی سینا
 • مرحله اول: آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور
 • مرحله دوم: توسط دانشگاه برگزار شده و شامل مصاحبه علمی و سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب می‌باشد.
 • داوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد مورد تایید وزارت می‌باشد.
 • رشته امتحانی: مجموعه رشته‌های متناسب بدون توجه به گرایش و زمینه
 • امتیاز آموزشی و پژوهشی: امتیاز مدارک پژوهشی شامل انواع مقاله، گواهی ثبت اختراع و تالیف یا ترجمه کتاب توسط داوطلب می‌باشد. امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس مدارک ارایه شده شامل معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، المپیادهای علمی و سطح توانایی زبان داوطلب می‌باشد.
 • مصاحبه علمی و سنجش علمی: امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه غیر حضوری کار گروه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویی به سئوالات می‌باشد.
 1. اطلاع‌رسانی: اطلاع‌رسانی رشته‌های مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام می‌شود.
 2. رشته‌ها و ظرفیت پذیرش: رشته‌های مورد پذیرش مطابق با آیین‌نامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت که در فراخوان دانشگاه اعلام می‌گردد.
 3. نحوه ثبت نام: ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام می‌شود:

الف- تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش آموزش کشور) که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می‌توانند به عنوان داوطلب در مرحله دوم شرکت نمایند.

ب- حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل‌های مورد پذیرش پس از اعلام نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش، بررسی و تعیین خواهد گردید.

ج- هزینه ثبت نام: مبلغ 000/400/1 ریال (یک صد و چهل هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام مرحله مصاحبه تعیین شده است.

د- ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله مصاحبه از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد.

 1. زمان برگزاری آزمون مرحله دوم: براساس تاریخ‌های تعیین شده مرحله دوم برگزار خواهد شد.
 2.  ترکیب کارگروه برگزار کننده مرحله دوم: در هر رشته- گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و بالاتر توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می‌شوند. حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو (استاد راهنمای آینده) در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.
 3.  نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم: ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:

الف- نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان 50 درصد  نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل می‌دهد.

ب- ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام می‌گیرد. بر این اساس از مجموع 50 امتیاز این مرحله، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری 20 امتیاز و و مصاحبه علمی و سنجش علمی 30 امتیاز را شامل می‌شود.

 

ج- امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1- مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

2- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر (و آثار بدیع هنر مورد تایید)

7

هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5

برگزیدگی داخلی تا3 و خارجی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

هر مقاله تا دو امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

2

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

1

-

5

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری

2

رتبه 1تا3، 2 امتیاز- رتبه 4تا6، 1 امتیاز

8

مدرک زبان معتبر

2

طبق جدول زیر

جمع

20

 

 
 • داوطلبانی که از ردیف 2 (مقالات علمی- ترویجی) امتیاز کسب نکنند می‌توانند از این امتیاز در ردیف 1 استفاده نمایند.
 •  نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیف‌های 1 تا 4 مطابق آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد.
 • برای داوطلبان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته امتیاز مجموع ردیف‌های 5 و 6 برای معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره در نظر گرفته می‌شود.
 •  مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آیین‌نامه مربوطه ارائه گردد.

نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف 8 جدول بالا) براساس جدول زیر انجام خواهد شد.

MSRT

(MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

TOEFL (PBT)+

TOLIMO

امتیاز تخصیصی

100-95

9-5/7

120-113

300-263

680-625

2

90

7

100

250

600

85

5/6

91-90

232

575

75/1

80

6

80-79

213

550

5/1

75

5/5

70-69

196

525

25/1

70

5

60-56

173

500

1

65

5/4

50-49

152

475

75/0

55

4

40-39

133

450

5/0

45

5/3

30-29

113

425

25/0

 

د- امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی از داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

1

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئوالات

4

2

وسعت نظر، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

4

3

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

4

4

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

4

5

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

4

6

هم‌راستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه (نظر استاد راهنما)

10

جمع

30

 

3- برنامه زمانی انجام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی

3-1- کلیه مراحل از جمله ثبت نام، ارسال مدارک و شرکت در مصاحبه به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

3-2- زمان مصاحبه از 8 صبح تا 30/17 می‌باشد.

3-3- زمان در نظر گرفته برای مصاحبه هر داوطلب 15 دقیقه می‌باشد.

 جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هر گونه هماهنگی صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید. شماره تماس‌های مورد نیاز در انتهای این اطلاعیه قرار داده شده است.

3-4- چنانچه تغییراتی در تاریخ برگزاری مصاحبه صورت گیرد، مراتب به صورت تلفنی (یا ارسال پیامک) توسط گرو‌ه‌های آموزشی یا معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

3-5- پرداخت هزینه و دریافت کارت (الکترونیکی) که نام کاربری و کلمه عبور ورود به نرم‌افزار Adobe Connect در آن درج گردیده، الزامی است.

 

جدول برنامه زمانی انجام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال 11400

زمان مصاحبه از 8 صبح تا 30/17 می‌باشد.

زمان در نظر گرفته برای مصاحبه هر داوطلب 15 دقیقه می‌باشد.

 

با توجه به برگزاری مجازی مصاحبه‌های آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال 1400 در سایر دانشگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی این دانشگاه برای برگزاری اکثر جلسات مصاحبه در دو روز متوالی، غیب داوطلب در جلسات مصاحبه در تاریخ‌های تعیین شده به هیچ وجه موجه نخواهد بود و امکان اختصاص زمان مصاحبه مجدد به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

 

کلیه مراحل مصاحبه به صورت مجازی و غیرحضوری بوده از طریق نرم‌افزار Adobe connect انجام خواهد شد.

نکته بسیار مهم: تعیین تاریخ مصاحبه مجازی (غیرحضوری) بر عهده دانشکده می‌باشد و این زمان به هیچ وجه به انتخاب و دلخواه داوطلب نبوده و تغییر نخواهد کرد. اعلام تاریخ مصاحبه در دو روز به هیچ وجه به منزله امکان حضور انتخابی و اختیاری داوطلب در هر دو روز مصاحبه نیست. لذا عدم شرکت داوطلب در تاریخ اعلام شده توسط دانشکده، غیبت محسوب خواهد شد.

تاریخ برگزاری مصاحبه مجازی (غیرحضوری) در سال 1400

رشته محل

کد رشته محل

دانشکده

هفده و هجده خرداد 1400

ایمنی شناسی - روزانه

5398

پیرادامپزشکی

هفده و هجده خرداد 1400

شیمی - شیمی فیزیک - روزانه

2446

شیمی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

شیمی - شیمی الی - روزانه

2498

شیمی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

شیمی - شیمی تجزیه - روزانه

2563

شیمی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

شیمی - شیمی تجزیه - نوبت دوم

2600

شیمی

هجده و نوزده خرداد 1400

شیمی - شیمی معدنی - روزانه

2624

شیمی

هجده و نوزده خرداد 1400

شیمی - شیمی معدنی - نوبت دوم

2656

شیمی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

شیمی کاربردی - روزانه

2669

شیمی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی - روزانه

1244

علوم اقتصادی و اجتماعی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی - نوبت دوم

1284

علوم اقتصادی و اجتماعی

هجده و نوزده خرداد 1400

جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - روزانه

1494

علوم اقتصادی و اجتماعی

هجده و نوزده خرداد 1400

جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - نوبت دوم

1519

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفده و هجده خرداد 1400

روان شناسی تربیتی - روزانه

1768

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفده و هجده خرداد 1400

روان شناسی - روزانه

1831

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفده و هجده خرداد 1400

روان شناسی - نوبت دوم

1860

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفده و هجده خرداد 1400

روان شناسی تربیتی - نوبت دوم

5561

علوم اقتصادی و اجتماعی

هجده و نوزده خرداد 1400

زبان وادبیات فارسی - روزانه

1004

علوم انسانی

هفده و هجده خرداد 1400

زبان وادبیات عربی - روزانه

1180

علوم انسانی

هفده و هجده خرداد 1400

زبان وادبیات عربی - نوبت دوم

1203

علوم انسانی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

حقوق خصوصی - روزانه

1956

علوم انسانی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

اموزش زبان انگلیسی - روزانه

5452

علوم انسانی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

زبان شناسی - روزانه

5500

علوم انسانی

دوازده خرداد 1400

علوم زمین - رسوب شناسی - روزانه

2384

علوم پایه

دوازده خرداد 1400

علوم زمین - رسوب شناسی - نوبت دوم

2386

علوم پایه

دوازده خرداد 1400

علوم زمین - پترولوژی - روزانه

2407

علوم پایه

دوازده خرداد 1400

علوم زمین - پترولوژی - نوبت دوم

2417

علوم پایه

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی - روزانه

2699

علوم پایه

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی - نوبت دوم

2710

علوم پایه

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

زیست شناسی گیاهی -سلولی وتکوینی - روزانه

2730

علوم پایه

هجده و نوزده خرداد 1400

ریاضی - انالیز - روزانه

2851

علوم پایه

هجده و نوزده خرداد 1400

ریاضی - کاربردی - روزانه

2945

علوم پایه

هجده و نوزده خرداد 1400

ریاضی - انالیز - نوبت دوم

2986

علوم پایه

هفده و هجده خرداد 1400

فیزیک - اپتیک ولیزر - روزانه

3081

علوم پایه

هفده و هجده خرداد 1400

فیزیک - فیزیک ماده چگال - روزانه

3121

علوم پایه

هفده و هجده خرداد 1400

فیزیولوژی ورزشی - روزانه

1355

علوم ورزشی

هفده و هجده خرداد 1400

فیزیولوژی ورزشی - نوبت دوم

1376

علوم ورزشی

هجده و نوزده خرداد 1400

اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - روزانه

1395

علوم ورزشی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

مهندسی برق - قدرت - روزانه

3494

فنی و مهندسی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

مهندسی برق - قدرت - نوبت دوم

3533

فنی و مهندسی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

مهندسی برق - کنترل - روزانه

3555

فنی و مهندسی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - روزانه

3846

فنی و مهندسی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - نوبت دوم

3883

فنی و مهندسی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - روزانه

3955

فنی و مهندسی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 1400

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - نوبت دوم

3993

فنی و مهندسی

یازده و دوازده خرداد 1400

مهندسی کامپیوتر - روزانه

4255

فنی و مهندسی

یازده و دوازده خرداد 1400

مهندسی کامپیوتر - نوبت دوم

4271

فنی و مهندسی

یازده و دوازده خرداد 1400

مهندسی کامپیوتر - روزانه

4295

فنی و مهندسی

یازده و دوازده خرداد 1400

مهندسی کامپیوتر - نوبت دوم

4312

فنی و مهندسی

یازده و دوازده خرداد 1400

مهندسی متالوژی ومواد - روزانه

4359

فنی و مهندسی

بیست و چهار و بیست و پنج خرداد

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - روزانه

5558

فنی و مهندسی

بیست و دو و بیست و سه خرداد

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها - روزانه

5559

فنی و مهندسی

بیست و دو و بیست و سه خرداد

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها - نوبت دوم

5560

فنی و مهندسی

دوازده خرداد 1400

مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی - روزانه

4514

کشاورزی

دوازده خرداد 1400

مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی - نوبت دوم

4539

کشاورزی

هفده و هجده خرداد 1400

علوم ومهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی - روزانه

4557

کشاورزی

هفده و هجده خرداد 1400

علوم ومهندسی باغبانی - اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی - روزانه

4575

کشاورزی

هفده و هجده خرداد 1400

علوم ومهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی - نوبت دوم

4588

کشاورزی

هفده و هجده خرداد 1400

علوم ومهندسی باغبانی - اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی - نوبت دوم

4597

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک - شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه - روزانه

4708

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک - بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک - روزانه

4721

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک - شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه - نوبت دوم

4726

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

مدیریت منابع خاک - فیزیک وحفاظت خاک - روزانه

4732

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

مدیریت منابع خاک - فیزیک وحفاظت خاک - نوبت دوم

4753

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

علوم دامی - تغذیه دام - روزانه

4767

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

علوم دامی - تغذیه دام - نوبت دوم

4816

کشاورزی

هجده و نوزده خرداد 1400

علوم ومهندسی اب - منابع اب - روزانه

4889

کشاورزی

هجده و نوزده خرداد 1400

علوم ومهندسی اب - هواشناسی کشاورزی - روزانه

4900

کشاورزی

هجده و نوزده خرداد 1400

علوم ومهندسی اب - هواشناسی کشاورزی - نوبت دوم

4905

کشاورزی

هجده و نوزده خرداد 1400

اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز - روزانه

5023

کشاورزی

هجده و نوزده خرداد 1400

بیوتکنولوژی کشاورزی - روزانه

5028

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

ترویج واموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی - روزانه

5064

کشاورزی

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

ترویج واموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی - نوبت دوم

5071

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

علوم دامی - ژنتیک واصلاح دام وطیور - روزانه

5562

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

علوم دامی - تغذیه طیور - روزانه

5563

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

علوم دامی - تغذیه طیور - نوبت دوم

5564

کشاورزی

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

فلسفه هنر - روزانه

1685

هنر و معماری

بیست و سه و بیست و چهار خرداد 1400

فلسفه هنر - نوبت دوم

1695

هنر و معماری

دوازده و سیزده خرداد 1400

باستان شناسی - دوران تاریخی - روزانه

2315

هنر و معماری

دوازده و سیزده خرداد 1400

باستان شناسی - دوران اسلامی - روزانه

2321

هنر و معماری

دوازده و سیزده خرداد 1400

باستان شناسی - دوران تاریخی - نوبت دوم

2327

هنر و معماری

دوازده و سیزده خرداد 1400

باستان شناسی - دوران اسلامی - نوبت دوم

2330

هنر و معماری

هفده و هجده خرداد 1400

شهرسازی - روزانه

5266

هنر و معماری

هفده و هجده خرداد 1400

شهرسازی - نوبت دوم

5281

هنر و معماری

بیست و دو و بیست و سه خرداد 1400

معماری - روزانه

5565

هنر و معماری

 

 

4- مدارک لازم:

لازم است فایل کلیه مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در زمان ثبت نام از طریقه سامانه ثبت نام بارگزاری (آپلود) نماید.

4-1- فایل pdf فرم تکمیل شده مشخصات فردی (فرم شماره 1)

4-2- فایل jpg اسکن صفحه اول شناسنامه

4-3- فایل  jpg اسکن کارت ملی

4-4- پرداخت مبلغ 000/400/1 ریال (یک صد و چهل هزار تومان) از طریق سامانه ثبت نام (کلیه مراحل پرداخت از طریق سامانه ثبت نام انجام می‌پذیرد در صورت عدم پرداخت هزینه و عدم دریافت کارت ورود به جلسه، ثبت نام داوطلب نهایی نشده و متقاضی حق شرکت در جلسه مجازی مصاحبه را ندارد).

تذکر: تمامی داوطلبان می‌بایست از تاریخ 08/03/1400 تا 72 ساعت قبل از روز برگزاری مصاحبه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی phd.basu.ac.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی، واریز هزینه ثبت نام به صورت آنلاین و ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. در صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

4-5- فایل jpg مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی

تبصره 1- آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر فایل jpg مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست فایل jpg مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

4-6- فایل jpg مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد.

تبصره 1: برای متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ 31/06/1400 فارغ‌التحصیل می‌شوند: فایل jpg گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 175 دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (فایل jpg گواهی مذکور).

تذکر 1: رشته امتحانی انتخابی داوطلبان می‌بایست (مطابق ستون رشته‌های مرتبط که فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند در این کد رشته شرکت کنند- جدول معرفی مجموعه‌های امتحانی( جداول صفحات 29 تا 69 دفترچه راهنمای ثبت نام) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آنان باشد.

4-7- فایل jpg ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی (و فایل jpg ریز نمرات دوره کاردانی (کارنامه نهایی) برای دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است).

4-8- فایل jpg ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ارشد.

4-9- فایل jpg فرم شماره 2 (تعهد حضور تمام وقت). تحصیل در دوره دکتری تمام وقت است و پذیرفته شدگان ملزم به رعایت قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه تحصیل می‌باشند.

4-10- فایل pdf کلیه مستندات علمی- پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و کلیه موارد مشمول دریافت امتیاز

تذکر 1: تنها به مقالاتی امتیاز داده می‌شود که در ژورنال‌های دارای نمایه معتبر بین‌المللی یا مورد تایید وزارتین با اعتبار علمی- پژوهشی، چاپ یا پذیرش شده باشند.

تذکر 2- نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده‌اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تذکر 3: از مقالات دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

تذکر 4: ارائه فایل jpg یا pdf گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

تذکر 5: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی داخلی که در همایش‌های معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارتین یا توسط انجمن‌های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

تذکر 6: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی خارجی که در همایش‌های معتبر ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

4-11- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین‌المللی و المپیادهای علمی دانشجویی لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

 • برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.
 • گواهی ثبت اختراع باید دارای تاییدیه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.

برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.

4-12- فایل pdf نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)

4-13- فایل pdf پروپوزال (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)

4-14- فایل jpg یا pdf گواهی شرکت در آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. صرفا به آزمون‌های زبان انگلیسی که در جدول مربوط به نمره زبان در این اطلاعیه درج شده است، امتیاز تعلق می‌گیرد.

4-15- فایل jpg یا pdf کلیه کارنامه‌های آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال 1400 که توسط سازمان سنجش منتشر شده است. شامل کارنامه اولیه که در آن رتبه و تراز داوطلب مشخص شده است و کارنامه‌ای که در آن اولویت‌های انتخابی مشخص شده است.

4-16- فایل jpg یا pdf توصیه‌نامه علمی (دو مورد)

تذکر: ارسال فایل توصیه‌نامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد الزامی می‌باشد. توصیه‌نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می‌شود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تایید دانشگاه بوعلی سینا (فرم شماره 3) تنظیم شود.

4-17- فایل jpg گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی- قطعی» و یا «رسمی- آزمایشی» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن‌دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند. لازم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌بایست واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه 10 دفترچه راهنمای انتتخاب رشته باشند.

تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی‌نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات‌علمی این دانشگاه امکان بهره‌مندی از این سهمیه را دارا می‌باشند.

تذکر 1: ارائه موافقت‌نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی.

تذکر 2: تکمیل و ارائه فرم شماره 4، مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان.

تذکر 3: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی/ پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (تایید شده در فرم شماره 4) باشند.

تبصره1:  آن ‌دسته از معرفی‌شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی می‌باشند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می‌باشند. لازم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربیان آموزشی رسمی (آزمایشی یا قطعی) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری ، مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1400 می‌باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی، قراردادی، حق‌التدریس، دستیاران آموزشی و ... مشمول این سهمیه نمی‌باشند.

تبصره 2: متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی در کلیه دوره‌های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آ‌یین نام‌های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیم سال براساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر این صورت برعهده خود مربی می‌باشد.

4-18- فایل jpg کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحات 18 و 19 دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت آقایان الزامیست.

تبصره 1: برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ 31/06/1400 خدمت خود را به اتمام خواهند رساند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد، الزامیست.

 

5- نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق " سامانه ثبت نام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱400" انجام می‌شود. آدرس سامانه ثبت نام http://phd.basu.ac.ir/، می‌باشد.

داوطلب گرامی از آنجایی که در مراحل مختلف فرآیند ثبت نام الکترونیکی امکان هیچگونه اصلاحی وجود ندارد لذا پیش از تایید هر مرحله از ثبت نام، از ارسال (آپلود) دقیق مدارک اطمینان حاصل نمایید.

 

6- نکات مهم (ضمن مطالعه نکات ذیل، دفترچه شماره 1 و 2 آزمون ورودی دوره دکتری سال 1400 را با دقت مطالعه فرمایید.)

6-1 داوطلبان صرفا مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه کد رشته/محل‌هایی می‌باشند که در زمان ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام شرکت در مصاحبه دانشگاه بوعلی سینا آن کد رشته/محل را انتخاب کرده باشند (تیک زده باشند). به عنوان مثال داوطلبی بر اساس اعلام نتایج سازمان سنجش آموزش کشور (کارنامه مربوطه) مجاز به شرکت در مصاحبه کد رشته زبان وادبیات فارسی روزانه و هم کد رشته زبان و ادبیات فارسی شبانه اعلام شده است. اما در زمان ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام دانشگاه بوعلی سینا فقط کد رشته/محل زبان وادبیات فارسی روزانه را انتخاب می‌کند (تیک می‌زند) این داوطلب صرفا مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه زبان وادبیات فارسی روزانه می‌باشد و به هیچ وجه مصاحبه‌ای در کد رشته زبان وادبیات فارسی شبانه از ایشان به عمل نخواهد آمد و نمره‌ای برای کد رشته زبان وادبیات فارسی شبانه برای ایشان اعلام نخواهد شد.

6-2- منحصراً داوطلبانی می‌توانند نسبت به شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند. به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.

معدل‌های درج شده در  کارنامه صادر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، براساس معدل‌های اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه در این کارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان در صورت معرفی جهت مصاحبه، فایل مدرکی را که نشانگر این معدل باشد، به همراه سایر مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند.

تذکر خیلی مهم: داوطلبان دارای کد رشته محل معرفی برای مصاحبه هر زمان مشخص شود که در اعلام هر یک از موارد ذیل (سهمیه ، معدل ، نام موسسه فارغ التحصیلی ، رشته تحصیلی، ...) حقایقی را عمدا یا سهوا کتمان نموده باشد ، در هر مرحله (ثبت نام ، پذیرفته شدن ، حین تحصیل و ... ) که باشد ، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب می گردد.

 • مجدداً یادآوری می‌شود که در هنگام مراجعه افراد جهت ارزیابی تخصصی، لازم است اصل مدرکی که معدل مندرج در کارنامه آزمون را تایید می‌نماید به همراه سایر مدارک ثبت‌نامی ارائه نمایند.

6-3- گزینش نهایی داوطلبان در هر کدرشته‌محل براساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز و نمرات مراحل مختلف ارزیابی، در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌هایی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

6-4- بر اساس اطلاعیه مورخ 28/02/1400 سازمان سنجش آموزش کشور آن‌دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره روزانه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 قرار گیرند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال 1401 نخواهند بود.

6-5- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2)  آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1400 الزامی است.

6-6- اقدامات لازم در خصوص بررسی صلاحیت عمومی بر اساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور، برای داوطلبان الزامی است

6-7- عدم اقدام و ثبت نام و ارسال مدارک و یا عدم شرکت در مصاحبه غیر حضوری به منزله انصراف از پذیرش در آن رشته محل می باشد. جلسه بررسی ارزیابی آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای هر داوطلب صرفا یک بار و به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و عدم شرکت داوطلبان در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از پذیرش در آن رشته محل می‌باشد.

6-8- منحصراً متقاضیانی می‌توانند نسبت به شرکت در مصاحبه اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.

6-9- بر اساس اطلاعیه مورخ 28/02/1400 سازمان سنجش آموزش کشور متقاضیانی که براساس کارنامه منتشره در درگاه این سازمان در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم می‌باشند، لازم است مطابق با اطلاعیه دانشگاه‌های مربوطه نسبت به انجام مراحل مختلف مصاحبه اقدام نمایند.

6-10- شاغلان خدمت در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی در صورت قبولی در آزمون و قبل از ثبت نام، می بایست موافقت کتبی محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره: شاغلان و متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش باید مجوز مربوطه را از سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت خود اخذ و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

 

7- نکات مهم در خصوص برگزاری غیرحضوری مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1400

با توجه به شرایط ایجاد شده بر اثر پاندمی کرونا و شیوع بیماری COVID-19، و به منظور جلوگیری از انتشار بیماری و حفظ سلامت داوطلبان، ممتحنین و کادر اجرایی، مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1400 به شیوه غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مراحل ثبت نام در مصاحبه الکترونیکی

معرفی شدگان مرحله اول، برای شرکت در مرحله دوم، می‌بایست به سامانه ثبت نام (phd.basu.ac.ir) مراجعه نموده و با وارد کردن کد کاریری (شماره پرورنده) و رمز عبور(شماره داوطلبی) فرایند ثبت نام و بارگذاری مدارک را انجام دهند پس از ثبت نام و واریز هزینه و آپلود تمامی مدارک و مستندات را در این سامانه، داوطلبان کارت الکترونیکی آزمون که حاوی کد کاربری و رمز ورود داوطلب به سامانه مصاحبه است را دریافت می‌کنند.

اختصاص ساعت مصاحبه به هر داوطلب به همراه لینک اتاق جلسه حداکثر 24 ساعت قبل از مصاحبه به شماره تلفن همراه داوطلب ارسال خواهد شد. در صورت هرگونه سوال داوطلبان می‌توانند به تفکیک رشته و دانشکده با کارشناسان دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایند. شماره تماس‌های ضروری در انتهای این اطلاعیه درج خواهد شد.

سامانه مورد استفاده برای مصاحبه

- به منظور یکنواخت‌سازی و کاهش مشکلات داوطلبان، از سامانه Adobe Connect اختصاصی دانشگاه برای مصاحبه استفاده خواهد شد.  لذا توصیه می‌شود، نرم‌افزار مذکور را در کامپیوتر، لپ تاپ و تلفن همراه خود نصب نموده و از نصب موفقیت آمیز آن اطمینان حاصل نمایید.

روش مصاحبه دکتری

- مصاحبه دوره دکتری سال 1400 غیرحضوری و به صورت صوتی- تصویری خواهد بود.

- ارایه تصویر از سوی داوطلب الزامی است. بدون وجود دوربین و ارایه تصویر از سوی داوطلب، مصاحبه فاقد اعتبار است.

- بدیهی است در صورت عدم امکان مصاحبه صوتی و تصویری از سوی داوطلب در وقت مشخص شده، غیبت در جلسه مصاحبه ثبت خواهد شد.

مطابقت عکس و مدارک داوطلبان با تصویر دریافتی از دوربین طی مصاحبه کنترل خواهد شد.

- احراز هویت داوطلبان در ابتدای جلسه مصاحبه با روش‌های مقتضی کنترل خواهد شد. جلسات مصاحبه ضبط و مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در هر مرحله از فرآیند مصاحبه و حتی در صورت پذیرش، در زمان ثبت نام و حتی در زمان تحصیل مشخص شود اطلاعات ارایه شده غیرواقعی بوده است، قبولی داوطلب  لغو و جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی می‌گردد.

تیم پشتیبانی سامانه Adobe Connect پاسخگوی مشکلات احتمالی ایجاد شده ا خواهد بود و این موضوع به صورت مقتضی به اطلاع دانشکده‌ها و دانشجویان خواهد رسید.

توصیه‌های کلی برای داوطلبان

قبل از شرکت در مرحله مصاحبه علمی و سنجش علمی آزمون ورودی دوره دکتری سال 1400 این دانشگاه داوطلبان عزیز بایستی تمهیدات لازم از جمله موارد ذیل را فراهم نمایند.

 • داوطلبین عزیز ترجیحا یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ مجهز به میکروفن، بلندگو و دوربین یا تلفن همراه هوشمند در اختیار داشته باشند (استفاده از لپ‌تاپ توصیه می‌گردد).
 • داوطلبین اتصال اینترنت پرسرعت داشته باشند (با توجه به پایین بودن سرعت آپلود در برخی از ارتباطات اینترنتی استفاده از اینترنت دیتا توصیه می‌شود).
 • برای ایجاد تمرکز، داوطلبین عزیز مکان آرامی برای پاسخگویی در نظر گرفته و از دسترسی به اینترنت اطمینان حاصل نمایند. همچنین با توجه به احتمال قطعی اینترنت، در صورت امکان راهکار پشتیبان برای اتصال به اینترنت را فراهم نمایند. به عنوان مثال یک بسته اینترنت دو ساعته از یک اپراتور دیگر منطبق بر زمان مصاحبه تهیه شود. در عین حال وسایل نوشتاری و چندین کاغذ سفید به همراه داشته باشند.
 • کلیه مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبین در سامانه ثبت نام، در یک پوشه در کامپیوتری که داوطلب برای انجام مصاحبه استفاده می‌کنند نیز در دسترس داوطلب باشد تا اگر اعضای کمیته مصاحبه کننده از پایان نامه یا مقالات داوطلب سوالاتی داشته باشند امکان اشتراک گذاری مدارک درخواستی از طریق نرم افزار Adobe Connect وجود داشته باشد.
 • داوطلبین عزیز نرم افزار Adobe Connect را از وبسایت مرکز آموزش‌های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا به آدرس http://elearning.basu.ac.ir/ نصب نمایند. همچنین توصیه می‌شود، داوطلبان گرامی فیلم‌های آموزشی مربوطه را از وبسایت مذکور مشاهده نمایند.

 

- به داوطلبان توصیه اکید می‌گردد، از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌ها را از طریق سایت دانشگاه بوعلی سینا به آدرس basu.ac.ir روزانه دنبال نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هر گونه هماهنگی صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

اسامی و شماره تماس معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

پیرادامپزشکی

آقای دکتر محمدرضا پژوهی‌الموتی

08134229050

2

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای دکتر یداله هنری‌‌لطیف‌پور

08138291265

3

شیمی

آقای دکتر صادق خزل‌پور

08138282807

4

علوم انسانی

خانم دکتر میترا رئیسی‌دهکردی

08138292620

5

علوم پایه

آقای دکتر رحیم محمودوند

08138380612

6

علوم ورزشی

خانم دکتر معصومه مجیدی‌پرست

08138380643

7

فنی و مهندسی

آقای دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی

08138291178

8

کشاورزی

آقای دکتر حامد نوذری

08134425400

9

هنر معماری

آقای دکتر مهرداد کریمی‌مشاور

08134229050

 

 

اسامی و شماره تماس کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

پیرادامپزشکی

خانم فهیمه مرادی

08134226062

2

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مصطفی اکبری‌متقی

08138291265 (304)

3

شیمی

خانم مهری قره‌باغی‌موزون

آقای جواد چهاردولی

08138381605 (داخلی 214)

08138282807

08138381605 (داخلی 286)

4

علوم انسانی

آقای محمدرضا گل‌محمدی

خانم اکرم اسدی

خانم معصومه ساکی

08138292620

5

علوم پایه

خانم فاطمه معمری

08138380612

6

علوم ورزشی

آقای سعید نوروزی

08138381423 (داخلی 258)

38381423

فنی و مهندسی

آقای محمد شکوهی‌زاده

 

خانم فاطمه‌السادات حسینی

 

خانم لیلا زنگه

08138291178مستقیم و(داخلی365)08138292505

08138291178مستقیم و(داخلی363)08138292505

08138291178مستقیم و(داخلی363)08138292505

8

کشاورزی

خانم لیلا بهادری

آقای محمدجعفر غلامی

08134425401-08134425401 (227)

08134425401-08134425401 (219)

9

هنر معماری

خانم زهرا نورمحمدی‌شایسته

08134210772 (داخلی 288)

 

 

اسامی و شماره تماس پشتیبانان سامانه Adobe Connect

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

1

پیرادامپزشکی

خانم فهیمه مرادی

081۳۴۲۲۶۰۶۲

2

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مهدی پورعبداللهی

08138381264 داخلی۲۸۳

3

شیمی

آقای ابوالفضل موسیوند

08138381530 داخلی ۲۸۶

4

علوم انسانی

آقای میلاد عبدالله‌‌زاده

08138292617 داخلی 313

5

علوم پایه

آقای مرتضی منصور

17-08138292614

6

علوم ورزشی

آقای هادی ورمزیار

081۳۸۳۸۱۴۲۳

7

فنی و مهندسی

خانم بهرامیان

08138292505

8

کشاورزی

آقای مجتبی مهری

08134425401 داخلی 240

9

هنر معماری

خانم طاهره ساروی

081۳۴۲۱۰۶۲۲

 

 

اسامی و شماره تماس مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

1

پیرادامپزشکی

پاتوبیولوژی

دکتر پژمان محمودی

08134220555(داخلی 278)

2

علوم اقتصادی و اجتماعی

اقتصاد

دکتر داود جعفری‌سرشت

08138381264(داخلی 262)

3

روان‌شناسی

دکتر حسین محققی

08138381264(داخلی 300)

4

علوم اجتماعی

دکتر محمدتقی سبزه‌ای

08138381264(داخلی 233)

5

شیمی

شیمی آلی

دکتر داود حبیبیی

08138381605(داخلی 222)

6

شیمی تجزیه

دکتر مهدی هاشمی

08138381605(داخلی 304)

7

شیمی فیزیک

دکتر حسین ایلوخانی

08138381605(داخلی 252)

8

شیمی معدنی

دکتر صادق صالح‌زاده

08138381605(داخلی 231)

9

شیمی کاربردی

دکتر جواد صاین

08138381605(داخلی 251)

10

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد طاهری

16-08138292614 (داخلی 329)

11

حقوق

دکتر فردین مرادخانی

16-08138292614 (داخلی 416)

12

زبان انگلیسی

دکتر مصطفی حسینی

16-08138292614 (داخلی 239)

13

زباشناسی

دکتر محمد راسخ‌مهند

16-08138292614 (داخلی 237)

14

زبان و ادبیات عربی

دکتر صلاح‌الدین عبدی

16-08138292614 (داخلی 329)

15

علوم پایه

زمین‌شناسی

آقای دکتر رضا علی‌پور

08138381460

16

زیست‌شناسی

خانم دکتر رویا کرمیان

08138381058

17

فیزیک

آقای دکتر احمد مهرابی رحمان‌پور

08138381470

18

ریاضی

آقای دکتر پوریا عصاری

08138380987

19

علوم ورزشی

علوم ورزشی

خانم دکتر معصومه مجیدی‌پرست

08138380643(داخلی 216)

20

فنی و مهندسی

مهندسی برق

خانم دکتر زهرا سهرابی

08138292505(داخلی266)

خانم الهام بابایی

21

مهندسی مکانیک

آقای دکتر محسن گودرزی

38292507

خانم هاله اسماعیلی

22

مهندسی صنایع

آقای دکترحمیدرضا دزفولیان

09020680455

خانم آرزو شهپر نجفی

23

مهندسی کامپیوتر

آقای دکتر حاتم عبدلی

38292638

خانم فاطمه بهرامیان- آقای احمد مددی

خانم نسرین رنجبران

24

مهندسی مواد

آقای دکتر حسن علم خواه

38292508

خانم راضیه مولایی

25

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

آقای دکتر گودرز احمدوند

3-08134425401

26

بیوتکنولوژی

آقای دکتر گودرز احمدوند

3-08134425401

27

مهندسی بیوسیستم

دکتر مجتبی جابری معز

3-08134425401 (داخلی 301)

28

ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر موسی اعظمی

3-08134425401 (داخلی 323)

29

علوم و مهندسی آب

دکتر مجید حیدری

3-08134425401 (داخلی 423)

30

علوم خاک

دکتر حسین بیات

3-08134425401 (داخلی 400)

31

علوم دامی

دکتر داریوش علی پور

3-08134425401 (داخلی 426)

32

علوم باغبانی

دکتر احمد ارشادی

3-08134425401 (داخلی 325)

33

گیاه پزشکی

دکتر ابراهیم احمدی

3-08134425401 (داخلی 224)

34

هنر معماری

باستان‌شناسی

دکتر علی بیننده

08134229050 (داخلی 256)

35

معماری

دکتر محمدرضا عراقچیان

08134235974 (داخلی 326)

36

شهرسازی

دکتر حسن سجادزاده

08134235974 (داخلی 273)

37

گرافیک (رشته فلسفه هنر)

خانم دکتر نفیسه اثنی‌عشری

08134229050 (داخلی 318)

 

 


 

 

آدرس کوتاه :