اطلاعیه شماره 1- شروع ثبت نام مرحله مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری تخصصی «Ph.D. » سال 1398 از طریق سامانه ثبت نام آزمون دکتری

اطلاعیه شماره 1- شروع ثبت نام مرحله مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری تخصصی «Ph.D. » سال 1398 از طریق سامانه ثبت نام آزمون دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

داوطلب گرامی، ورود شما را به مرحله دوم (مصاحبه) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری تخصصی «Ph.D. » سال 1398 دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض می‌نماییم. خواهشمند است، ضمن توجه به نکات مهم ذیل، جهت ثبت نام در مرحله مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه بوعلی سینا از طریق سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://gs.basu.ac.ir منوی سامانه ثیت نام آزمون دکتری سال 1398 اقدام فرمایید.

نکات مهم:

1- پس از ورود به سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://gs.basu.ac.ir  از منوی سامانه ثبت نام آزمون دکتری سال 1398 نسبت به ثبت نام و دریافت کارت اقدام نمایید.

2- پس از ورود به سامانه ثبت نام، پس از مطالعه دقیق و کامل اطلاعیه (بسیار مهم)، با وارد کردن شماره پرونده و شماره داوطلبی فرآیند ثبت نام را شروع نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کارت اقدام نمایید.

3- جهت دریافت تاریخ‌های برگزاری مصاحبه وارد منوی – رشته‌های مورد پذیرش و تاریخ برگزاری مصاحبه - شوید.

4- جهت دریافت آدرس و تلفن تماس محل برگزاری مصاحبه وارد منوی - آدرس محل برگزاری- شوید.

5- فرم های مورد نیاز را از طریق منوی فرم‌ها دریافت نمایید.

6- پرداخت هزینه ثبت نام به صورت پرداخت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت نام و طی مراحل ثبت نام انجام خواهد شد.

7- فایل اطلاعیه ثبت نام که بر روی صفحه اصلی سامانه ثبت نام و در بخش اعلانات سامانه قرار دارد را دانلود نمونده و با دقت مطالعه نمایید.

اطلاعیه دانشگاه بوعلی سینا در خصوص مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال 1398

دانلود فرم شماره یک (فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی مرحله مصاحبه (بررسی سوابق علمی، آموزشی وپژوهشی) مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D.» سال 1398 - (مخصوص داوطلب).

دانلود فرم شماره دو: فرم تعهد ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دوره دکتری داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا

دانلود فرم شماره سه: فرم توصیه‌نامه

فرم شماره چهار:فرم مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان موسسات آموزشی

آدرس کوتاه :