اطلاعیه شماره 3- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳۹۸ جهت حضور داوطلبین غایب

اطلاعیه شماره 3- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳۹۸ جهت حضور داوطلبین غایب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع داوطلبان (صرفا در رشته‌های ذیل) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال ۱۳۹۸ که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با سایر دانشگاه‌ها همپوشانی داشته است، می‌رساند، روز چهارشنبه مورخ 1398/4/26 ساعت ۸ صبح می‌توانند، در دانشکده مربوطه جهت شرکت در مصاحبه حضور یابند.

 نکات مهم:
    ضروری است، کلیه داوطلبان مزبور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
    جهت اطلاع از سایر موارد مربوط به مرحله مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال ۱۳۹۸ به اطلاعیه شماره یک دانشگاه بوعلی سینا مراجعه نمایید.

کد رشته محل

نام رشته

گرایش

دانشکده

دوره

1005

زبان وادبیات فارسی

-

علوم انسانی

روزانه

1058

زبان وادبیات فارسی

-

علوم انسانی

نوبت دوم

2793

ریاضی

جبر

علوم پایه

روزانه

2831

ریاضی

انالیز

علوم پایه

روزانه

2890

ریاضی

جبر

علوم پایه

نوبت دوم

2941

ریاضی کاربردی

-

علوم پایه

روزانه

3070

فیزیک

اپتیک ولیزر

علوم پایه

روزانه

3102

فیزیک

فیزیک ماده چگال

علوم پایه

روزانه

3132

فیزیک

گرانش وکیهان شناسی

علوم پایه

روزانه

3192

فیزیک

فیزیک ماده چگال

علوم پایه

نوبت دوم

3451

مهندسی برق

قدرت

فنی و مهندسی

روزانه

3633

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

فنی و مهندسی

روزانه

3655

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

فنی و مهندسی

نوبت دوم

3805

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

فنی و مهندسی

روزانه

3839

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

فنی و مهندسی

نوبت دوم

3864

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات

فنی و مهندسی

روزانه

3891

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات

فنی و مهندسی

نوبت دوم

3911

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

فنی و مهندسی

روزانه

4156

مهندسی صنایع

-

فنی و مهندسی

روزانه

4174

مهندسی صنایع

-

فنی و مهندسی

نوبت دوم

4310

مهندسی موادومتالورژی

-

فنی و مهندسی

روزانه

4337

مهندسی موادومتالورژی

-

فنی و مهندسی

نوبت دوم

 

 

آدرس کوتاه :