اطلاعیه واریز اجاره بها سرای دانشجویی - سال تحصیلی 1399 - 1398 ترم 981

اطلاعیه واریز اجاره بها سرای دانشجویی - سال تحصیلی 1399 - 1398 ترم 981


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر ضرورت پرداخت اجاره بهاء سراها، آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای سرای ترم 981، 30 مردادماه 1398 می‌باشد. دانشجویانی که تا تاریخ مذکور اجاره بهای ترم 981 را تسویه حساب نکنند، سیستم به عنوان انصراف از رزرو تلقی کرده و اقدام به حذف می نماید

آدرس کوتاه :