اعضای هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشگاه بوعلی‌سینا به مناسب دهه سرآمدی آموزش سال ۱۴۰۱ با دوچرخه رکاب زدند.

اعضای هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشگاه بوعلی‌سینا به مناسب دهه سرآمدی آموزش سال ۱۴۰۱ با دوچرخه رکاب زدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعضای هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشگاه بوعلی‌سینا به مناسب دهه سرآمدی آموزش سال ۱۴۰۱ با دوچرخه رکاب زدند.

 

 

با تلاش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه، اعضای هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشگاه بوعلی‌سینا به مناسب دهه سرآمدی آموزش سال ۱۴۰۱، در محیط دانشگاه، با دوچرخه رکاب زدند.

مسیر این رکاب‌زنی از یادمان شهدای گمنام دانشگاه آغاز و به سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی ختم شد.

رئیس و اعضای هیات رئیسه در نهایت از سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی بازدید کردند.

آدرس کوتاه :