انتقال مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی ( مرکز مشاوره دانشگاه)

انتقال مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی ( مرکز مشاوره دانشگاه)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی (مرکز مشاوره دانشگاه) به ساختمان انتشارات دانشگاه بالاتر از غذا خوری مرکزی نرسیده به میدان دانشکده مهندسی انتقال یافت.

آدرس کوتاه :